CÁCH ĐỔI TÊN WIFI XIAOMI

Bước 1: Kết nối máy tính, máy tính bảng, điện thoại tới thiết bị Xiaomi bằng 2 cách, thông qua Wifi mặc định của thiết bị hoặc dùng cáp LAN.

Bạn đang xem: Cách đổi tên wifi xiaomi

Bước 2: Dùng trình duyệt web (Chrome, IE, Firefox, ...) mở địa chỉ trang web http://miwifi.com/

*

Bước 3: Tại giao diện đầu tiên thiết bị sẽ yêu cầu bạn thiết lập giá trị tên và mật khẩu wifi lần đầu. Lưu ý: Tên wifi không có ký tự đặc biệt, không dấu; mật khẩu từ 8 ký tự trở lên. Chọn tiếp tục.

*

Bước 4: Thiết lập mật khẩu cho trang cấu hình. Bạn cũng có thể đánh Tick để chọn mật khẩu trang cấu hình giống với mật khẩu wifi bạn vừa thiết lập. Sau đó chọn tiếp tục.

*

Bước 5: Chờ thiết bị khởi động lại là hoàn tất.

*

Thay đổi tên và mật khẩu:

Bước 1: Kết nối máy tính, máy tính bảng, điện thoại tới thiết bị Xiaomi bằng 2 cách, thông qua Wifi của thiết bị hoặc dùng cáp LAN.

Bước 2: Dùng trình duyệt web (Chrome, IE, Firefox, ...) mở địa chỉ trang web http://miwifi.com.Tại giao diện trang đăng nhập, nhập mật khẩu trang đăng nhập lần đầu setup.

Xem thêm: Camera Hành Trình Xiaomi A500 S Bản Quốc Tế &Ndash; Cửa Hàng Tcs

*

Bước 3: Tại giao diện trang cấu hình, chọn tag thứ 3 phía trên từ trái qua.

*

Bước 4: Tại giao diện thiết lập wifi, bạn có thể bật tính năng để 2 băng tầng 2.4GHz và 5GHz cùng tên ( thiết bị sẽ ưu tiên kết nối tới đường truyền tốt hơn).

*

Tại phần 2.4GHz bạn thiết lập tên và mật khẩu.

*

Tại phần 5.0GHz bạn thiết lập tên và mật khẩu.

*

Tại phần Wifi dành cho khách, nếu cần bạn cũng có thể thiết lập tên và mật khẩu.